Realizacje

W realizacji

 • Budowa pawilonu handlowego Piotr & Paweł w Jeleniej Górze

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-opadowej na terenie gminy Świebodzice

 • Uporządkowanie gospodarki opadowej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej i Alei Jana Pawła II

 • Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej osiedla „Rakownica” w Jeleniej Górze

Zrealizowane

 • Budowa sieci magistrali wodociągowej DN 600 w dzielnicy Grabarów w Jeleniej Górze

 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jeleniej Górze

 • Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Lubawka

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Pisarzowice

 • Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze

 • Kompleksowe roboty remontowe obiektu firmy Biofactor Polska w Jeleniej Górze

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Rędziny

 • Budowa biurowca przedsiębiorstwa WAMAR

 • Rozbudowa budynku mieszkalnego

 • Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w miejscowości Wojcieszów