Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Lubawka

Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Lubawka:

  • rurociąg – 2 449 mb,
  • przyłącza – 2 111 mb,
  • rurociąg tłoczny – 120 mb,
  • przepompownia wraz z montażem pomp
Powrót