Uporządkowanie gospodarki wodno-opadowej na terenie gminy Świebodzice

Uporządkowanie gospodarki wodno-opadowej na terenie gminy Świebodzice – zabudowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe.

 

Powrót